Cursos d'informàtica personalitzats

 

SISTEMES OPERATIUS

 

Iniciació: Windows i navegació per Internet (Durada aproximada: 25 hores)

 

Curs per a conèixer i aprendre a utilitzar el sistema operatiu Windows i a navegar per Internet. El curs es divideix en dues parts: en la primera es descriu la forma de realitzar les tasques més habituals en aquest sistema operatiu, com el maneig d'arxius i impressores o la reproducció d'arxius multimèdia; a la segona part, s'estudia el navegador Internet Explorer i algunes de les tècniques bàsiques per navegar per Internet. 

 

DISSENY

 

Adobe Photoshop (Durada aproximada: 50 hores)

 

Curs d'edició i retoc d'imatges digitals utilitzant l'aplicació Adobe Photoshop. El curs es divideix en dues parts: primer es presenta l'espai de treball del programa i les tècniques bàsiques d'edició d'imatges, estudiant aspectes com el dibuix amb diferents eines, treball amb capes, correcció del color, retoc d'imatges, impressió, etc. A la segona part es mostren eines i processos d'elaboració i treball més sofisticats i complexos: treball avançat amb capes, models i modes de color, canals, màscares, filtres, ajustaments, gestió del color, etc. També s'estudien les possibilitats de Photoshop quant a la preparació d'imatges dirigides a la web. 

 

Disseny de pàgines web (Durada aproximada: 50 hores)

 

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de planificar i dissenyar correctament des de senzilles pàgines web fins complets llocs web. Per a això, se li proporcionan primer els coneixements necessaris del llenguatge HTML i dels fulls d'estil en cascada (CSS); posteriorment, s'estudia una aplicació de desenvolupament professional de llocs web, com és Adobe Dreamweaver. 

 

AutoCAD (Durada aproximada: 100 hores; hi ha la possibilitat de fer Autocad 2D o Autocad 3D + Sòlids per separat)

 

Curs que tracta sobre el CAD (disseny assistit per ordinador) per al dibuix tècnic aplicat al disseny de peces de mecànica, arquitectura, electrònica, etc, mitjançant l'aplicació AutoCAD. El curs està dividit en tres parts. La primera tracta sobre el dibuix en dues dimensions (2D). A la segona part s'explica com dibuixar malles i superfícies en 3D, a més de la impressió dels dibuixos. A la tercera part es treballa amb objectes sòlids, aplicant modelitzat i creant escenes amb fons i paisatges. 

 

OFIMÀTICA COMPLETA (Durada aproximada: 100 hores; hi ha la possibilitat de fer els cursos per separat)

 

Microsoft Word 

 

Curs per conèixer i aprendre a manejar el processador de textos Microsoft Word, explicant les funcions necessàries per al maneig del programa i la creació de documents escrits. 

 

Microsoft Excel 

 

Curs per aprendre a utilitzar el full de càlcul Microsoft Excel, explicant totes les funcions que l'aplicació posseeix i veient l'ús d'aquest programa per a crear i modificar fulls de càlcul, tant els senzills com altres més complexes. 

 

Microsoft Access 

 

Descripció del funcionament del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access, estudiant els conceptes fonamentals de les bases de dades: des de la seva anàlisi i disseny fins a la implementació en Access coneixent les diferents funcions i eines d'aquesta potent aplicació. 

 

Microsoft PowerPoint 

 

Curs per aprendre a crear presentacions electròniques amb l'aplicació Microsoft PowerPoint, on s'expliquen totes les funcions del programa, que permeten crear crear, modificar i exposar presentacions gràfiques multimèdia. 

 

Microsoft Outlook 

 

Curs per aprendre a utilitzar el programa organitzador personal Microsoft Outlook, que permet gestionar la informació personal i professional que s'utilitza en el treball quotidià en una oficina: programació de cites, esdeveniments i reunions, contactes, correu electrònic, tasques, notes, etc.