Cursos bonificats per empreses

Què són els cursos bonificats per empreses?

Tota empresa disposa d’una quota per finançar la formació dels seus empleats. L’empresa pot fer servir aquest crèdit per bonificar els cursos dels seus treballadors sempre i quan es realitzin unes gestions prèvies. AULA 24 us pot realitzar aquestes gestions per tal que pugueu bonificar els cursos dels vostres treballadors i d’aquesta manera poder realitzar cursos sense cost per l’empresa (o amb un cost molt menor que el cost real dels cursos)

 

Quin import us podeu bonificar?

El percentatge total que una empresa es pot bonificar d’un curs depèn de diversos factors, principalment del número de treballadors i del crèdit disponible. Per exemple, per a empreses d’1 a 5 treballadors aquesta quantitat és de 420 euros a l’any. Contacta amb nosaltres i et calcularem exactament l’import que et pot ser bonificat.

 

Quins requisits s’han de complir?

El requisit és estar donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social (treballadors per compte aliè) i que l’empresa tingui crèdits de formació. Els autònoms no es poden acollir a la bonificació.

IMPORTANT: Si no utilitzeu el crèdit disponible durant l’any el perdeu, no s’acumula.

 

Com funciona tot el procés?

  • Us enviem una sèrie de documentació que haureu de retornar correctament emplenada. 

  • Us calculem l’import exacte que podeu tenir bonificat

  • L’empresa abona la factura pel cost del curs

  • L’alumne realitza el curs (obligatori assistència 75% classes)

 

Un cop finalitzat el curs, l’empresa serà bonificada als pagaments a la Seguretat Social el mes següent a la finalització del curs

 

Quins cursos us podeu bonificar?

  • Curs d'anglès

  • Curs d'informàtica

  • Curs de català