Anglès

English for kids
from 3 to 5

En el cas dels més petits (de 3 a 5 anys), ens aprofitem de la seva gran capacitat per aprendre per ensenyar-los l’idioma d’una forma global, és a dir, no només els ensenyem vocabulari, sinó que utilitzem i incorporem noves estructures com a part de la seva rutina. Les classes es basen en el mètode d’immersió lingüística, ja que tota la classe és en anglès. Les classes són alegres, actives, dinàmiques… els nens aprenen a la vegada que juguen.

English for kids 
from 6 to 11

Pel que fa als nens d’entre 6 i 11 anys, pretenem que assoleixin durant aquesta etapa una sensibilització progressiva envers la llengua i la cultura anglesa. Utilitzem estratègies d’aprenentatge entretingudes i amenes per tal que els alumnes aprenguin i tinguin interès per ampliar coneixements. El nostre objectiu bàsic és aconseguir que l’alumne assoleixi graus de competència lingüística de manera progressiva, desenvolupi les quatre destreses bàsiques (skills) en l’aprenentatge de la llengua anglesa: listening, speaking, reading i writing, sigui capaç de reproduïr el ritme, l’entonació i la pronunciació de paraules i frases en anglès mitjançant cançons i rimes (chants) i identifiqui i utilitzi vocabulari relacionat amb el seu entorn més immediat.

English
for teens

Durant l’etapa d’educació secundària obligatòria, pretenem que l’alumne adquereixi una certa autonomia en el seu aprenentatge. És important que l’alumne sigui concient que cal dedicar-s’hi unes hores a casa, i que no hi ha prou en assistir a les classes, sobretot quan no hi ha una base sòlida al darrera. Donem les eines necessàries a l’alumne per tal que pugui comprendre missatges orals i textos escrits en llengua anglesa, com també redactar amb coherència i poder expressar-se amb una certa correcció.

 

Pel que fa a l’alumnat que cursa batxillerat, continuem amb l’aprenentatge de la llengua anglesa tot i desenvolupant les quatre desresses bàsiques per aprendre un idioma: listening, speaking, reading i writing. D’aquesta manera, els preparem no només per als exàmens de primer i segon de batxillerat, sinó també per a les proves d’accès a la universitat.

 

English
for adults

Preparem per a proves d'accés, exàmens oficials (Cambridge, EOI,...)

 

A Aula24 som coneixedors de la importància dels títols per a la vida acadèmica i laboral, per això sempre et preparem perquè obtinguis els millors resultats (tenim un índex d'aprovats d'un 100%). 

 

Per més informació: 977 48 90 02 / 658 51 02 23   /   info@aula24.cat  /  C. Bruc, 24 - Deltebre

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now